XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

XXXVII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Pediatria na fali

AMBEREXPO, Gdańsk
15-17 czerwca 2023

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego! 


Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2023 r. w Gdańsku. Przez trzy dni miasto Neptuna będzie stolicą polskiej pediatrii. Organizacja Zjazdu jest dla nas ogromnym wyzwaniem i jednocześnie niepowtarzalną okazją do bezpośrednich spotkań po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Zdajemy sobie sprawę, że podejmujemy się przygotowania Zjazdu w bardzo trudnym politycznie okresie spowodowanym wojną na Ukrainie. Jesteśmy przekonani jednak, że wspólnie spędzony czas przyczyni się do skonsolidowania naszego środowiska, a podczas Walnego Zebrania Delegatów będziemy w stanie wytyczyć najważniejsze kierunki rozwoju pediatrii w naszym kraju na kolejne dekady. Pragniemy połączyć spotkanie naukowo-szkoleniowe z zaproszeniem nad Bałtyk, który przywita wszystkich szumem fal, powiewem nadmorskiego wiatru i piaskiem w butach, a dostojny Neptun zaczeka i popatrzy na nas z radością i dumą przy Dworze Artusa. Obiecujmy, że będzie czekał!


Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji naukowych: wykłady, dyskusje, warsztaty i kursy doskonalące. Zjazd będzie miał charakter interdyscyplinarny. Wszystkie aktywności merytoryczne będą miały na celu przekazanie wiedzy niezbędnej w praktyce klinicznej. Wykłady poprowadzą uznani i znakomici specjaliści w dziedzinie pediatrii. W trakcie XXXVII Zjazdu zostanie wybrany nowy Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.


Bezpośrednie spotkania w dużym gronie umożliwią uczestnikom wymianę doświadczeń, a dyskusje pomogą określić różnorodność stanowisk i poglądów – wszystko dla dobra pacjentów.


Czekamy na Państwa i postaramy się z całą naszą gorliwością przyjąć Was jak najwspanialej i najpiękniej. Do zobaczenia w Gdańsku.


prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska       
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Film


  


Program szczegółowy

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem XXXVII Zjazdu PTP KLIKNIJ.


UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie

Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski  – Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska  – Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa PediatrycznegoCZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

prof. dr hab. n. med. Ewa Bień

dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

prof. dr hab. n. med. Anna Liberek

prof. dr hab. n. med. Beata Lipska-Ziętkiewicz

prof. dr hab. n. med.  Artur Mazur

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz

prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba

prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska

prof. dr hab. n. med.  Danuta Zwolińska

prof. dr hab. n. med.  Aleksandra Żurowska

dr hab. n. med.  Ninella Irga-Jaworska

dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

dr hab. n. med. Maciej Niedźwiecki

dr hab. n. med. Katarzyna Plata- Nazar

dr hab. n. med. Joanna Renke

dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz

dr hab. n. med. Teresa Stachowicz-Stencel

dr hab. n. med. Joanna Stefanowicz

dr hab. n. med. Katarzyna Sznurkowska

dr n. med. Łukasz Dembiński

dr n. med. Tomasz Jarmoliński

dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

dr n. med.  Anna Turska-Kmieć

dr n. med.  August Wrotek

Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska


WICEPRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

 

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

prof. dr hab. n. med. Ewa Bień

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz

prof. dr hab. Jolanta Wierzba

dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska

dr n. med. Zbigniew Bohdan

dr n. med. Anna Borkowska

dr n. med. Mariusz Czaja

dr n. med. Magdalena Frączak

dr n. med. Jacek Gołębiewski

dr n. med. Bożena Kujawska-Kapiszka

dr n. med. Wojciech Nazar

dr n. med. Wojciech Radys 

dr n. med. Karolina Śledzińska

dr n. med. Agnieszka Zagierska

dr n. med. Maciej Zagierski

lek. Anna Aramowicz

lek. Barbara Białynicka-Birula

lek. Magdalena Detlaff-Dunowska

lek. Michał Duda

lek. Karena Dzwonnik

lek. Kinga Gajewska

lek. Małgorzata Gliwa

lek. Wojciech Grabosz

lek. Małgorzata Grabska-Kawalec

lek. Agata Kapeja

lek. Aleksandra Krajewska

lek. Anita Lackowska

lek. Aleksandra Lemanowicz-Kustra

lek. Julia Leszkowicz

lek. Agata Pieńkowska

lek. Katarzyna Połczyńska

lek. Ewa Sapiejka

lek. Oliwer Sowulewski

lek. Sławomira Niedźwiecka


Opłaty

Opłaty za udział w XXXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego


Rodzaj uczestnictwa
Rejestracja 
do 31 grudnia 2022 r.
Rejestracja 
do 30 marca 2023 r.
Rejestracja 
do 15 maja 2023 r.
Rejestracja 
od 15 maja 2023 r.
Lekarze będący
członkami PTP
900 zł (z VAT)
1 000 zł (z VAT)
1 100 zł (z VAT)
1 300 zł (z VAT)
Lekarze niebędący
członkami PTP
1 400 zł (z VAT)
1 500 zł (z VAT)
1 600 zł (z VAT)
1 700 zł (z VAT)
Studenci350 zł (z VAT)
Spotkanie towarzyskie*
300 zł (z VAT)
350 zł (z VAT)
350 zł (z VAT)
400 zł (z VAT)


*Spotkanie towarzyskie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska

Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
Wykładowcy biorący udział w XXXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.


REJESTRACJA ZAMKNIĘTA.

W PRZYPADKU CHĘCI ZAPISU PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA
OKTAWIUSZ OFIARSKI nr tel. +48 664 911 212


Opłata zjazdowa zawiera:

 • Udział w wykładach i dyskusjach
 • Materiały zjazdowe
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe i lunch 
 • E-book z prezentacjami
 • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych**


UWAGA! Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.


Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.,

 ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

 nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin

 29  1540 1144 2114 6406 8224 0009

 Tytułem: Zjazd PTP 2023 (imię i nazwisko uczestnika/firma)


W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl** Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.


Uroczystość otwarcia

CZWARTEK 15.06.2023

Lokalizacja: Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, Gdańsk 


15.45-16.45 SESJA PRZEDZJAZDOWA

15.45-16.20
Sesja sponsorowana firmy GSK

Zmieniają się czasy, zmieniają się choroby zakaźne. Zostały tylko meningokoki?
Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

16.20-16.45
Moderator: Prof.  dr hab. n. med. Serhy Niankovsky (Lwowski Uniwersytet Medyczny),  Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Pomoc dzieciom w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie
Prof.  dr hab. n. med.  Marona Mamenko (Ukraińska Akademia Pediatrii), Prof.  dr hab. n. med.  Serhy Niankovsky  (Lwowski Uniwersytet Medyczny), Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur (Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie)

16.45-17.00
Przerwa kawowa

17.00-19.30 UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ZJAZDU*

17.00-17.15
Oficjalne powitanie uczestników Zjazdu i zaproszonych gości przez
Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Przewodniczącego Komitetu Naukowego Zjazdu
Pana Profesora Jarosława Peregud-Pogorzelskiego
oraz
Współprzewodniczącą Komitetu Naukowego i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Panią Profesor Barbarę Kamińską

17.10-17.15
Wystąpienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Przewodniczącego Komitetu Naukowego Zjazdu
Pana Profesora Jarosława Peregud-Pogorzelskiego

17.15-17.40 
Wystąpienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Ministra Zdrowia i zaproszonych Gości
Wystąpienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy
Wystąpienie Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego
Wystąpienia zaproszonych Gości

17.40-18.00

Przyznanie wyróżnień, tytułów, medali oraz dyplomów

Wręczenie wyróżnienia: Przyjaciel Polskiej Pediatrii
Nadanie tytułu: Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Wręczenie Medalu im. Prof. Józefa Brudzińskiego
Wręczenie Dyplomów Honorowych

18.00-18.40 Wykłady inauguracyjne

18.00-18.20
Wady wrodzone człowieka w sztuce i w przesądach
Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, genetyk, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek PAN i PAU, Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Zaufania Złoty OTIS za dorobek życia w medycynie, Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

18.20-18.40
Co COVID-19 mówi o naturze człowieka
Dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, specjalista chorób zakaźnych, prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodami Rektora GUMed

18.40-19.00 
Przerwa na kawę


19.00-19.30 
Koncert*

Cappella Gedanensis


Cappella Gedanensis to zespół wokalno-instrumentalny, rozpoznawalny nie tylko na Pomorzu i w całej Polsce, ale także na świecie. Nawiązuje do bogatej twórczości muzycznej dawnego Gdańska, kontynuując tradycje Kapeli Rajców Miejskich, założonej w XVI wieku. W dorobku repertuarowym zespołu znajdują się dzieła kompozytorów gdańskich: F. de Rivulo, P. Sieferta, C. Förstera, C. Büthnera, Ch. Wernera, N. Zangiusa, J.V. Medera, T.A. Volckmara, M.D. Freisslicha, J.B.Ch. Freisslicha oraz J.Th. Roemhildta. Zespół wykonuje również wielkie dzieła oratoryjno-kantatowe.


20.00-21.00 
Bankiet


*Uroczystość otwarcia zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej. 
Uroczystość otwarcia nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.Abstrakty

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się aktualne informacje dot. zgłoszonych prac do Sesji Plakatowej i Sesji doniesień ustnych.


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PRAC

 • Wykaz prac oryginalnych zakwalifikowanych  do prezentacji na XXXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego POBIERZ


TERMINY

    zgłaszanie abstraktów: do 30 marca 2023 r. przedłużono do 16 kwietnia 2023 r.

    recenzowanie prac: do 5 maja 2023 r.  do 14.05.2023 r.

    ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac:  do 15 maja 2023 r.  do 24 maja 2023 r. do 26 maja 2023

    nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas sesji plakatowej:  do 30 maja 2023 r.  do 4 czerwca do 8 czerwca 2023Sesje plakatowe – odbędą się w piątek, w godzinach 17.00-18.30, przed salami wykładowymi – główne foyer

Informacje techniczne – prace do sesji plakatowej

Plakat powinien być przygotowany w orientacji pionowej, format jpeg.

Rozmiar: 1080x1920 px (szerokośćxwysokość)

Nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas sesji plakatowej: do 8 czerwca 2023 r.

Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: zjazdptp@czelej.com.plWażne!

Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę.

Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Redakcja i wydawca "Przeglądu Pediatrycznego", w którym zostaną opublikowane najlepsze prace, nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność przesłanych przez autorów danych osobowych, nazw afiliowanych instytucji oraz streszczeń.


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.


Abstrakty do POBRANIA


Prezentacje XXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Piątek 16 czerwca 2023 do POBRANIA tutaj.

Hasło dostępu uczestnicy otrzymali e-mailemPrezentacja do pobrania

do.zdrowia.Projekt Europejskiego Korpusu Solidarności


Prezentacje XXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Sobota 17 czerwca 2023 do POBRANIA tutaj.

Hasło dostępu uczestnicy otrzymali e-mailem


Warsztaty i spotkania z ekspertem - zapisy


PIĄTEK 16 czerwca 2023 r.
Sala Pomarańczowa
8.00-9.30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci BRAK MIEJSC
9.30-11.00
WARSZTATY O komunikacji lekarz-pacjent BRAK MIEJSC
13.00-14.30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM Schorzenia wątroby u dzieci BRAK MIEJSC
15.30-17.00
WARSZTATY KARDIOLOGICZNE I ABC zaburzeń rytmu serca w praktyce pediatrycznej BRAK MIEJSC
17.00-18.30
WARSZTATY KARDIOLOGICZNE II Zapis elektrokardiograficzny w wybranych patologiach układu krążenia u dzieci – korelacje kliniczne BRAK MIEJSC
Sala Fioletowa
11.30-13.00
WARSZTATY USG płuc w codziennej praktyce pediatry (grupa I) BRAK MIEJSC


SOBOTA 17 czerwca 2023 r.
Sala Fioletowa
8.00-9.30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM Szczepienia – trudne tematy BRAK MIEJSC
9.30-11.00
WARSZTATY Z ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII BRAK MIEJSC
11.30-13.00
WARSZTATY SZCZEPIENIA BRAK MIEJSC
13.00-14.30
WARSZTATY USG płuc w codziennej praktyce pediatry (grupa II) BRAK MIEJSC
15.30-17.00
SPOTKANIE Z EKSPERTEM - odwołane
15.30-17.00
WARSZTATY USG płuc w codziennej praktyce pediatry (grupa III) BRAK MIEJSC
Sala Zielona
13.00-14.00
„Od ucha do ucha” – WARSZTATY OTOSKOPOWE (Sandoz) BRAK MIEJSC
Kliknij w zdjęcie z warsztatem, żeby dowiedzieć się o nim więcej.

SPOTKANIE Z EKSPERTEM Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci piątek, 16 czerwca 2023

godzina 08:00 - 09:30 sala Pomarańczowa cena w cenie konferencji

Prof. Aneta Gawlik, Prof. Krzysztof Narkiewicz, Prof. Jerzy Stańczyk, Prof. Bożena Werner

WARSZTATY O komunikacji lekarz-pacjent piątek, 16 czerwca 2023

godzina 09:30 - 11:00 sala Pomarańczowa cena w cenie konferencji

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 

Dr hab. Katarzyna Plata-Nazar i zespół

WARSZTATY USG płuc w codziennej praktyce pediatry (grupa I) piątek, 16 czerwca 2023

godzina 11:30 - 13:00 sala Fioletowa cena w cenie konferencji

I część warsztatów: prawidłowy obraz USG płuc oraz technika badania, możliwości, jakie oferuje rozszerzenie badania podmiotowego i przedmiotowego o USG płuc


II  interaktywna  część warsztatów  z udziałem uczestników przy pomocy smartfonów:  ćwiczenia techniki badania pod okiem ekspertów

SPOTKANIE Z EKSPERTEM Schorzenia wątroby u dzieci piątek, 16 czerwca 2023

godzina 13:00 - 14:30 sala Pomarańczowa cena w cenie konferencji

Prof. Irena Jankowska, Prof. Anna Liberek, Prof. Joanna Pawłowska, Prof. Piotr Socha

WARSZTATY KARDIOLOGICZNE I ABC zaburzeń rytmu serca w praktyce pediatrycznej piątek, 16 czerwca 2023

godzina 15:30 - 17:00 sala Pomarańczowa cena w cenie konferencji

Prowadzenie: Prof. Lidia Ziółkowska, Prof. Lesław Szydłowski

Omdlenia u dzieci – Prof. Lesław Szydłowski

Zaburzenia rytmu serca – wskazania do pilnej lub planowej konsultacji kardiologicznej – Prof. Katarzyna Bieganowska

Aktywność fizyczna w zaburzeniach rytmu serca u dzieci – Dr Anna Turska-Kmieć

WARSZTATY KARDIOLOGICZNE II piątek, 16 czerwca 2023

godzina 17:00 - 18:30 sala Pomarańczowa cena w cenie konferencji

Prowadzenie: Dr Anna Turska Kmieć

Zapis EKG w wadach wrodzonych serca u dzieci – Dr Anna Turska-Kmieć

Zapis EKG w kardiomiopatach u dzieci – Prof. Lidia Ziółkowska

SPOTKANIE Z EKSPERTEM Szczepienia – trudne tematy sobota, 17 czerwca 2023

godzina 08:00 - 09:30 sala Fioletowa cena w cenie konferencji

Dr hab. Hanna Czajka, Prof. Teresa Jackowska, Prof. Jacek Wysocki

WARSZTATY Z ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII sobota, 17 czerwca 2023

godzina 09:30 - 11:00 sala Fioletowa cena w cenie konferencji

Przewodniczący: Prof. Mieczysław Walczak, Prof. Małgorzata Myśliwiec, Prof. Andrzej Kędzia

Nowoczesne technologie w terapii cukrzycy u dzieci i młodzieży - Prof. Małgorzata Myśliwiec

Zasady pomiarów antropometrycznych i ich interpretacji - Dr Barbara Kalina Faska

WARSZTATY SZCZEPIENIA sobota, 17 czerwca 2023

godzina 11:30 - 13:00 sala Fioletowa cena w cenie konferencji

Dr hab. Hanna Czajka, Prof. Teresa Jackowska

Spotkania z ekspertem - ODWOŁANE sobota, 17 czerwca 2023

godzina 13:00 - 14:30 sala Fioletowa cena w cenie konferencji

Szczegóły wkrótce

WARSZTATY USG płuc w codziennej praktyce pediatry (grupa II) sobota, 17 czerwca 2023

godzina 13:00 - 14:30 sala Fioletowa cena w cenie konferencji

I część warsztatów: prawidłowy obraz USG płuc oraz technika badania, możliwości, jakie oferuje rozszerzenie badania podmiotowego i przedmiotowego o USG płuc


II  interaktywna  część warsztatów  z udziałem uczestników przy pomocy smartfonów:  ćwiczenia techniki badania pod okiem ekspertów

"Od ucha do ucha” – WARSZTATY OTOSKOPOWE (Sandoz) BRAK MIEJSC sobota, 17 czerwca 2023

godzina 13:00 - 14:00 sala Zielona cena w cenie konferencji

Prowadzenie: dr n. med. Leszek Grabowski

SPOTKANIE Z EKSPERTEM - ODWOŁANE sobota, 17 czerwca 2023

godzina 15:30 - 17:00 sala Fioletowa cena w cenie konferencji

Szczegóły wkrótce

WARSZTATY USG płuc w codziennej praktyce pediatry (grupa III) sobota, 17 czerwca 2023

godzina 15:30 - 17:00 sala Fioletowa cena w cenie konferencji

I część warsztatów: prawidłowy obraz USG płuc oraz technika badania, możliwości, jakie oferuje rozszerzenie badania podmiotowego i przedmiotowego o USG płuc


II  interaktywna  część warsztatów  z udziałem uczestników przy pomocy smartfonów:  ćwiczenia techniki badania pod okiem ekspertów

Walne Zgromadzenie Delegatów

Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 15.06.20203 r. godz.: 9.00-14.00 – sala kameralna

Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, Gdańsk

Patronat i Komitet Honorowy

Patronat Honorowy


Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy


Komitet Honorowy


Minister Zdrowia
Adam Niedzielski


Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Tomasz Latos


Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
Łukasz Jankowski
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej


Partnerzy

Aplikacja mobilna


Zachęcamy do skorzystania z aplikacji, aby:

 • przejrzeć program naukowy Zjazdu
 • ułożyć swój indywidualny program uczestnictwa w Zjeździe
 • otrzymywać przypomnienia o interesujących Państwa wykładach
 • zapoznać się z aktywnościami na stoiskach firm
 • otrzymywać powiadomienia o aktualizacji programu naukowego

Aplikacja dostępna jest na system:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mkonferencja.czelej
IOS: https://apps.apple.com/app/id1556644361

INFARMA

Wydarzenie towarzyszące

W piątek (16 czerwca 2023 r.) ok. godz. 20:00 po części merytorycznej, zapraszamy uczestników Zjazdu 

na wyjątkowy 2-godzinny rejs statkiem z kolacją na pokładzie.


Wydarzenie dodatkowo płatne –  szczegóły w zakładce OPŁATY.

*Wydarzenie towarzyszące nie jest częścią konferencji i jest finansowane wyłącznie ze środków pochodzących z opłaty pobieranej od uczestników konferencji. 

*Wydarzenie towarzyszące nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

Wydarzenie towarzyszące piątek, 16 czerwca 2023

godzina 20:00 - 22:00 cena 400.00zł (zawiera VAT)

Zapraszamy!

Organizator

   Organizator:

   Polskie Towarzystwo Pediatryczne
   Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
   Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci
   Gdański Uniwersytet Medyczny
   ul. Nowe Ogrody 1/6, 80-803 Gdańsk


   Organizator wykonawczy:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

   Biuro organizacyjne Zjazdu:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Saska 9J, 03-968 Warszawa

Dofinansowanie MEiN


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa 
w ramach programu

Ministerstwa Edukacji i Nauki

o nazwie


Dofinansowanie = 168 000,00 zł
Całkowita wartość projektu = 868 000,00 zł


Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212

Kontakt ws. organizacyjnych:

e-mail: zjazdptp@czelej.com.pl

+48 533 365 602