XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

XXXVII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Pediatria na fali

AMBEREXPO, Gdańsk
15-17 czerwca 2023

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego! 


Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2023 r. w Gdańsku. Przez trzy dni miasto Neptuna będzie stolicą polskiej pediatrii. Organizacja Zjazdu jest dla nas ogromnym wyzwaniem i jednocześnie niepowtarzalną okazją do bezpośrednich spotkań po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Zdajemy sobie sprawę, że podejmujemy się przygotowania Zjazdu w bardzo trudnym politycznie okresie spowodowanym wojną na Ukrainie. Jesteśmy przekonani jednak, że wspólnie spędzony czas przyczyni się do skonsolidowania naszego środowiska, a podczas Walnego Zebrania Delegatów będziemy w stanie wytyczyć najważniejsze kierunki rozwoju pediatrii w naszym kraju na kolejne dekady. Pragniemy połączyć spotkanie naukowo-szkoleniowe z zaproszeniem nad Bałtyk, który przywita wszystkich szumem fal, powiewem nadmorskiego wiatru i piaskiem w butach, a dostojny Neptun zaczeka i popatrzy na nas z radością i dumą przy Dworze Artusa. Obiecujmy, że będzie czekał!


Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji naukowych: wykłady, dyskusje, warsztaty i kursy doskonalące. Zjazd będzie miał charakter interdyscyplinarny. Wszystkie aktywności merytoryczne będą miały na celu przekazanie wiedzy niezbędnej w praktyce klinicznej. Wykłady poprowadzą uznani i znakomici specjaliści w dziedzinie pediatrii. W trakcie XXXVII Zjazdu zostanie wybrany nowy Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.


Bezpośrednie spotkania w dużym gronie umożliwią uczestnikom wymianę doświadczeń, a dyskusje pomogą określić różnorodność stanowisk i poglądów – wszystko dla dobra pacjentów.


Czekamy na Państwa i postaramy się z całą naszą gorliwością przyjąć Was jak najwspanialej i najpiękniej. Do zobaczenia w Gdańsku.


prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska       
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Program szczegółowy

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem XXXVII Zjazdu PTP KLIKNIJ.


UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie

Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski


CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

prof. dr hab. n. med. Ewa Bień

dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

prof. dr hab. n. med. Anna Liberek

prof. dr hab. n. med. Beata Lipska-Ziętkiewicz

prof. dr hab. n. med.  Artur Mazur

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec

prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba

prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska

prof. dr hab. n. med.  Danuta Zwolińska

prof. dr hab. n. med.  Aleksandra Żurowska

dr hab. n. med.  Ninella Irga-Jaworska

dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

dr hab. n. med. Maciej Niedźwiecki

dr hab. n. med. Katarzyna Plata- Nazar

dr hab. n. med. Joanna Renke

dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz

dr hab. n. med. Teresa Stachowicz-Stencel

dr hab. n. med. Joanna Stefanowicz

dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. GUMed

dr hab. n. med. Katarzyna Sznurkowska

dr n. med. Łukasz Dembiński

dr n. med. Tomasz Jarmoliński

dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

dr n. med.  Anna Turska-Kmieć

dr n. med.  August Wrotek

Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska

 

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

prof. dr hab. n. med. Ewa Bień

dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. GUMed

prof. dr hab. Jolanta Wierzba

dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska

dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

dr n. med. Zbigniew Bohdan

dr n. med. Anna Borkowska

dr n. med. Mariusz Czaja

dr n. med. Magdalena Frączak

dr n. med. Jacek Gołębiewski

dr n. med. Małgorzata Grabska-Kawalec

dr n. med. Bożena Kujawska-Kapiszka

dr n. med. Wojciech Nazar

dr n. med. Sławomira Niedźwiecka

dr n. med. Katarzyna Połczyńska

dr n. med. Wojciech Radys 

dr  n. med. Ewa Sapiejka

dr n. med. Karolina Śledzińska

dr n. med. Agnieszka Zagierska

dr n. med. Maciej Zagierski

lek. Anna Aramowicz

lek. Yuliana Berestovska

lek. Barbara Białynicka-Birula

lek. Magdalena Detlaff-Dunowska

lek. Michał Duda

lek. Karena Dzwonnik

lek. Kinga Gajewska

lek. Małgorzata Gliwa

lek. Wojciech Grabosz

lek. Agata Kapeja

lek. Aleksandra Krajewska

lek.  Anita Lackowska

lek. Aleksandra Lemanowicz-Kustra

lek. Julia Leszkowicz

lek. Agata Pieńkowska

lek. Oliwer Sowulewski

Opłaty

Opłaty za udział w XXXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego


Rodzaj uczestnictwa
Rejestracja 
do 31 grudnia 2022 r.
Rejestracja 
do 30 marca 2023 r.
Rejestracja 
do 15 maja 2023 r.
Rejestracja 
od 15 maja 2023 r.
Lekarze będący
członkami PTP
900 zł (z VAT)
1 000 zł (z VAT)
1 100 zł (z VAT)
1 300 zł (z VAT)
Lekarze niebędący
członkami PTP
1 400 zł (z VAT)
1 500 zł (z VAT)
1 600 zł (z VAT)
1 700 zł (z VAT)
Spotkanie towarzyskie*
300 zł (z VAT)
350 zł (z VAT)
350 zł (z VAT)
400 zł (z VAT)


*Spotkanie towarzyskie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska


Opłata zjazdowa zawiera:

  • Udział w wykładach i dyskusjach
  • Materiały zjazdowe
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Przerwy kawowe i lunch 
  • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych**


UWAGA! Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.


Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.,

 ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

 nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin

 29  1540 1144 2114 6406 8224 0009

 Tytułem: Zjazd PTP 2023 (imię i nazwisko uczestnika/firma)


W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl** Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.


Uroczystość otwarcia

CZWARTEK 15.06.2023

Lokalizacja: Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, Gdańsk

 

17.00 – część oficjalna


17.00-17.30 Wystąpienie 

Pani Profesor Barbary Kamińskiej i Pana Profesora Jarosława Peregud-Pogorzelskiego


 17.30-18.30 Wykłady inauguracyjne


Wady wrodzone człowieka w sztuce i w przesądach.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, genetyk, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek PAN i PAU, Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Zaufania Złoty OTIS za dorobek życia w medycynie, Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych


Co COVID-19 mówi o naturze człowieka.

Dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, specjalista chorób zakaźnych, prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodami Rektora GUMed


Prof. Adamos Hadjipanayis European University Cyprus – temat podamy wkrótce


19.00-19.30 Koncert 


20.00-21.00 Bankiet

Abstrakty

Szanowni Państwo,


poniżej znajdują się aktualne informacje dot. zgłaszania streszczeń do Sesji Plakatowej i Sesji doniesień ustnych.


Prace można zgłaszać wyłącznie poprzez stronę internetową!TERMINY

    zgłaszanie abstraktów: do 30 marca 2023 r.

    recenzowanie prac: do 5 maja 2023 r.

    ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac: do 15 maja 2023 r.

    nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas sesji plakatowej: do 30 maja 2023 r.WYTYCZNE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRAC

Składane streszczenie musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące przygotowanego i przesyłanego materiału:
    a) Język: polski
    b) Maksymalna liczba słów abstraktu: 350
    

Składane streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:
    a) tytuł abstraktu
    b) lista autorów
    c) autor prezentujący
    d) treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL PRACY, MATERIAŁ, METODY, WYNIKI, WNIOSKI
    e) maksymalnie 3 słowa kluczowe
    f) informacja o konflikcie interesów autora/autorów (w polu: Komentarz/uwagi)


Ważne!

Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę.

Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Redakcja i wydawca "Przeglądu Pediatrycznego", w którym zostaną opublikowane najlepsze prace, nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność przesłanych przez autorów danych osobowych, nazw afiliowanych instytucji oraz streszczeń.


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.

Warsztaty i spotkania z ekspertem - zapisy

Zapraszamy do zapisów na wydarzenia dodatkowe, które planowane są w sali D.


PIĄTEK 16 czerwca 2023 r.


8.00-9.30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci
9.30-11.00
WARSZTATY O komunikacji lekarz-pacjent
11.30-13.00
WARSZTATY USG płuc w codziennej praktyce pediatry
13.00-14.30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM Schorzenia wątroby u dzieci
15.30-17.00
WARSZTATY KARDIOLOGICZNE I ABC zaburzeń rytmu serca w praktyce pediatrycznej
17.00-18.30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM
SOBOTA 17 czerwca 2023 r.


8.00-9.30 SPOTKANIE Z EKSPERTEM Szczepienia – trudne tematy
9.30-11.00 WARSZTATY Z ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII
11.30-13.00 WARSZTATY SZCZEPIENIA
13.00-14.30 SPOTKANIE Z EKSPERTEM
15.30-17.00 WARSZTATY KARDIOLOGICZNE II Zapis elektrokardiograficzny w wybranych patologiach układu krążenia u dzieci – korelacje kliniczne


Liczba miejsc na warsztaty i spotkania z ekspertami ograniczona.

Zapisy na wydarzenia bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.

Kliknij w zdjęcie z warsztatem, żeby dowiedzieć się o nim więcej.

SPOTKANIE Z EKSPERTEM Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci piątek, 16 czerwca 2023

godzina 08:00 - 09:30 sala D cena w cenie konferencji

Prof. Aneta Gawlik, Prof. Krzysztof Narkiewicz, Prof. Jerzy Stańczyk, Prof. Bożena Werner

WARSZTATY O komunikacji lekarz-pacjent piątek, 16 czerwca 2023

godzina 09:30 - 11:00 sala D cena w cenie konferencji

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 

Dr hab. Katarzyna Plata-Nazar i zespół

WARSZTATY USG płuc w codziennej praktyce pediatry piątek, 16 czerwca 2023

godzina 11:30 - 13:00 sala D cena w cenie konferencji

Dr Błażej Littwin, lek. Andrzej Pomiećko, Dr Jakub Wiśniewski


Technika badania, obraz prawidłowy

Zapalenie płuc i płyn w jamie opłucnej

Ćwiczenia na modelach

SPOTKANIE Z EKSPERTEM Schorzenia wątroby u dzieci piątek, 16 czerwca 2023

godzina 13:00 - 14:30 sala D cena w cenie konferencji

Prof. Irena Jankowska, Prof. Anna Liberek, Prof. Joanna Pawłowska, Prof. Piotr Socha

WARSZTATY KARDIOLOGICZNE I ABC zaburzeń rytmu serca w praktyce pediatrycznej piątek, 16 czerwca 2023

godzina 15:30 - 17:00 sala D cena w cenie konferencji

Prowadzenie: Prof. Lidia Ziółkowska, Prof. Lesław Szydłowski

Omdlenia u dzieci – Prof. Lesław Szydłowski

Zaburzenia rytmu serca – wskazania do pilnej lub planowej konsultacji kardiologicznej – Prof. Katarzyna Bieganowska

Aktywność fizyczna w zaburzeniach rytmu serca u dzieci – Dr Anna Turska-Kmieć

SPOTKANIE Z EKSPERTEM piątek, 16 czerwca 2023

godzina 17:00 - 18:30 sala D cena w cenie konferencji

Szczegóły wkrótce

SPOTKANIE Z EKSPERTEM Szczepienia – trudne tematy sobota, 17 czerwca 2023

godzina 08:00 - 09:30 sala D cena w cenie konferencji

Dr hab. Hanna Czajka, Prof. Teresa Jackowska, Prof. Jacek Wysocki

WARSZTATY Z ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII sobota, 17 czerwca 2023

godzina 09:30 - 11:00 sala D cena w cenie konferencji

Przewodniczący: Prof. Mieczysław Walczak, Prof. Małgorzata Myśliwiec, Prof. Andrzej Kędzia

Nowoczesne technologie w terapii cukrzycy u dzieci i młodzieży - Prof. Małgorzata Myśliwiec

Zasady pomiarów antropometrycznych i ich interpretacji - Dr Barbara Kalina Faska

WARSZTATY SZCZEPIENIA sobota, 17 czerwca 2023

godzina 11:30 - 13:00 sala D cena w cenie konferencji

Dr hab. Hanna Czajka, Prof. Teresa Jackowska, Dr Agnieszka Matkowska-Kocjan

SPOTKANIE Z EKSPERTEM sobota, 17 czerwca 2023

godzina 13:00 - 14:30 sala D cena w cenie konferencji

Szczegóły wkrótce

WARSZTATY KARDIOLOGICZNE II sobota, 17 czerwca 2023

godzina 15:30 - 17:00 sala D cena w cenie konferencji

Prowadzenie: Dr Anna Turska Kmieć

Zapis EKG w wadach wrodzonych serca u dzieci – Dr Anna Turska-Kmieć

Zapis EKG w kardiomiopatach u dzieci – Prof. Lidia Ziółkowska

Partnerzy

Patroni medialni:Wydarzenie towarzyszące

W piątek (16 czerwca 2023 r.) ok. godz. 20:00 po części merytorycznej, zapraszamy uczestników Zjazdu 

na wyjątkowy 2-godzinny rejs statkiem z kolacją na pokładzie.


Wydarzenie dodatkowo płatne –  szczegóły w zakładce OPŁATY.

*Wydarzenie towarzyszące nie jest częścią konferencji i jest finansowane wyłącznie ze środków pochodzących z opłaty pobieranej od uczestników konferencji. 

*Wydarzenie towarzyszące nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

Wydarzenie towarzyszące piątek, 16 czerwca 2023

godzina 20:00 - 22:00 cena 350.00zł (zawiera VAT)

Zapraszamy!

Organizator

   Organizator:

   Polskie Towarzystwo Pediatryczne
   Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
   Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci
   Gdański Uniwersytet Medyczny
   ul. Nowe Ogrody 1/6, 80-803 Gdańsk


   Organizator wykonawczy:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

   Biuro organizacyjne Zjazdu:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Saska 9J, 03-968 Warszawa

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212

Kontakt ws. organizacyjnych:

e-mail: zjazdptp@czelej.com.pl

+48 533 365 602