XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

XXXVI Zjazd
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Zdrowie dziecka wyzwaniem dla pediatry

Warszawa - spotkanie online
17-19 czerwca 2021

zarejestruj się

Zaproszenie

 Szanowni Państwo,


Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2021 r. w Warszawie – i po raz pierwszy będzie miał formułę spotkania on-line.


Trwająca pandemia COVID-19, choć uniemożliwia bezpośrednie spotkania w dużym gronie, nie pozbawiła nas jednak możliwości nauki, wymiany doświadczeń, rozmów – wszystkiego, co pozwala nam jeszcze lepiej pomagać naszym pacjentom. Do tego ciągłego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności już teraz serdecznie Państwa zapraszamy!


Wykłady i warsztaty będą transmitowane na żywo, na specjalnie dedykowanej wydarzeniu platformie internetowej. Przez cały czas ich trwania będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań i włączania się do dyskusji z prowadzącymi. Zaplanowaliśmy niezwykle bogaty program naukowy, w którym każdy lekarz znajdzie tematy ważne i praktyczne, a także najnowsze algorytmy i wytyczne dotyczące diagnozowania i leczenia dzieci. Wykłady będą prowadzone przez najznakomitszych specjalistów.


A po wykładach, jak zawsze w czasie Zjazdu, serdecznie zapraszamy na wieczór artystyczny. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się oddać chociaż w części atmosferę zjazdów PTP i przywrócić poczucie, że w życiu ważne są zarówno praca, jak i wspólnie przeżywane chwile relaksu.


Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego uczestnictwa w XXXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – bądźmy razem, z myślą o zdrowiu wszystkich dzieci i nas samych.prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Przewodniczący Komitetu Naukowego


 

Rejestracja
Lekarz będący Członkiem PTP
(wpłata do 15.05.2021) 120.00 zł
(wpłata po 15.05.2021) 150.00 zł

Lekarz w trakcie specjalizacji 
(wpłata do 15.05.2021) 90.00 zł
(wpłata po 15.05.2021) 110.00 zł

Lekarz niebędący Członkiem PTP
(wpłata do 15.05.2021) 160.00 zł
(wpłata po 15.05.2021) 190.00 zł

Studenci medycyny i pielęgniarki 
niezależnie od terminu rejestracji 40.00 zł


Opłata za udział w Zjeździe zawiera:
 • Udział w wykładach online
 • Udział w dyskusjach na żywo
 • Materiały konferencyjne w wersji drukowanej lub elektronicznej
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp do wirtualnych stoisk wystawców
 • 3 miesięczny dostęp do nagrań z wykładów po Zjeździe 

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.,
 ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
 nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
 29 1540 1144 2114 6406 8224 0009
 Tytułem: Zjazd PTP 2021 (imię i nazwisko uczestnika/firma)

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Organizatorzy zapraszają nieodpłatnie wszystkich zarejestrowanych uczestników na uroczystość otwarcia Zjazdu.
Koszty uroczystości ponoszą organizatorzy Zjazdu, nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Udział w konferencji mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept, studenci medycyny lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, dlatego w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ lub numeru legitymacji studenckiej.

Program ramowy

PROGRAM RAMOWY.pdf

CZWARTEK 17 czerwca 2021 r.
SALA CZERWONA
SALA ZIELONA
SALA NIEBIESKA
8.30 – 9.20
Warsztaty logopedyczne 
Zaburzenia i mowy i komunikacji
8.30 – 9.20
Warsztaty chirurgiczne
Stany nagłe w chirurgii dziecięcej
8.30 – 9.10
Warsztaty neonatologiczne
Jak interpretować wyniki badań serologicznych oraz badań techniką PCR w diagnostyce zakażenia CMV u niemowląt?
9.30 – 11.05
Warsztaty kardiologiczne
Stany nagłe w kardiologii

9.30 – 11.35
Warsztaty kardiologiczne
Wady wrodzone serca od okresu płodowego do nastolatka w gabinecie pediatry
9.20 – 12.00
Warsztaty - Pediatra w POZ 
11.15 – 12.50
Warsztaty gastroenterologiczne Problemy gastrologiczne u dzieci - w gabinecie pediatry
11.45 – 12.35
Warsztaty wakcynologiczne
Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach
12.10 – 13.15
Warsztaty alergologiczne
Astma i alergie u dzieci
13.00 – 14.15
Warsztaty dermatologiczne
Problemy dermatologiczne u dzieci w gabinecie pediatry

12.45 - 14.00
Warsztaty alergologiczne
Anafilaksja na pokarm. Podstawy diagnostyki alergenów przyczynowych oraz praktyczny algorytm leczenia


14.10 – 15:00
Warsztaty pulmonologiczne
Spirometria - jako ważny element w diagnostyce chorób płuc u dzieci

sesje wykładowe
15.00 – 16.00
Sesja I - Okulistyka
15.15 – 16.30
Sesja II - Neurologia
PIĄTEK 18 czerwca 2021 r.
SALA CZERWONA
SALA ZIELONA
SALA NIEBIESKA
8.00 – 10.05
Sesja III - Alergologia
8.00 – 10.00
Sesja IV - Dermatologia
8.00 – 9.05
Sesja V - Diabetologia
10.05 – 11.30
Sesja VI - Kardiologia
10.00 – 11.45
Sesja VII - Gastroenterologia 1
9.05 – 9.35
Sesja VIII - Opieka paliatywna
11.30 – 11.40
PRZERWA KAWOWA
11.45 – 11.55
PRZERWA KAWOWA
9.35 – 10.40
Sesja IX - Onkologia
11.40 – 12.45
Sesja X - Reumatologia
11.55 – 13.35
Sesja XI - Gastroenterologia 2
10.40 – 11.45
 Sesja XII - Psychiatria dziecięca
12.45 – 14.10
Sesja XIII - Hematologia 1
13.35 – 15.00
Sesja XIV - Nefrologia 1
11.45 – 11.55
PRZERWA KAWOWA
14.10 – 14.30
PRZERWA NA LUNCH
15.00 – 15.20
PRZERWA NA LUNCH
11.55 – 12.40
Sesja XV - Genetyka
14.30 – 16.10    
Sesja XVI - Hematologia 2 
15.20 – 16.50    
Sesja XVII - Nefrologia 2
12.40 – 13.30
Sesja XVIII - Chirurgia
16.10 – 17.35
Sesja XIX - Immunologia
16.50 – 17.35
Sesja XX - Sesja sponsorowana
13.30 – 13.50
PRZERWA NA LUNCH


13.50 – 15.20
Sesja XXI - Stare i nowe zagrożenia u dzieci


15.20 – 16.05
Sesja XXII - Sesja sponsorowana


16.05 – 16.50
Sesja XXIII - Diagnostyka laboratoryjna


16.50 – 17.35
Sesja XXIV - Ginekologia i seksuologiaSOBOTA 19 czerwca 2021 r.
SALA CZERWONA
SALA ZIELONA
SALA NIEBIESKA
8.00 – 9.25
Sesja XXV - Stomatologia
8.00 – 10.05
Sesja XXVI - Wakcynologia
8.00 – 9.05
Sesja XXVII - Choroby Metaboliczne  
9.25 – 9.35
PRZERWA KAWOWA
10.05 – 10.15
 PRZERWA KAWOWA
9.05 – 10.10
Sesja XXVIII - Choroby zakaźne 1
9.35 – 11.55    
Sesja XXIX - Pneumonologia
10.15 – 10.55    
Sesja XXX - Sesja sponsorowana
10.10 – 10.20    
PRZERWA KAWOWA
11.55 – 12.05
PRZERWA KAWOWA
10.55 – 12.20
Sesja XXXI - Ortopedia
10.20 – 11.45
Sesja XXXII - Choroby zakaźne 2 
12.05 – 13.25
Sesja XXXIII - Neonatologia
12.20 – 12.30
PRZERWA KAWOWA
11.45 – 12.40
Sesja XXXIV - Sesja sponsorowana
13.25 – 15.05
 Sesja XXXV - Otolaryngologia
12.30 – 14.15
Sesja XXXVI - Anestezjologia
12.40 – 12.55
PRZERWA KAWOWA
15.05 – 15.35    
Sesja XXXVII - Sesja sponsorowana
14.15 – 15.35    
Sesja doniesień ustnych
12.55 – 14.00
Sesja XXXVIII - Endokrynologia 1


14.00 – 15.25
Sesja XXXIX - Endokrynologia 2
Zamknięcie XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego


UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Zjazdu

Program merytoryczny


Sesja - Kardiologia

 1. Rola pediatry w badaniach przesiewowych rodzin u dzieci z kardiomiopatiami - dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, prof IP CZD
 2. Leczenia niefarmakologiczne zaburzeń rytmu serca u dzieci - dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
 3. Powikłania sercowo-naczyniowe u dzieci z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19 (PIMS-TS)
  - prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
 4. Czy warto inwestować w profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci - prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk

Sesja - Dermatologia     

 1. Autoimmunizacyjne choroby pęcherzowe u dzieci - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak
 2. Zmiany paznokciowe u dzieci - prof. dr hab. n. med. Wojciech Baran
 3. Świerzb i wszawica u dzieci - prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
 4. Najczęstsze choroby owłosionej skóry głowy u dzieci - prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
 5. Trądzik u dzieci - problemy diagnostyczne i terapeutyczne - prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Sesja - Psychiatria dzieci i młodzieży. Kiedy farmakoterapia nie wystarczy?        

 1. Zaburzenia osobowości borderline u młodzieży - dr n. med. Anna Bogucka-Bonikowska
 2. Zaburzenia tożsamości płciowej u dzieci i młodzieży - dr hab. n. med. Barbara Remberk
 3. Nawiązanie kontaktu z pacjentem i rodzicami jako pierwszy krok w kierunku leczenia - dr n. med. Artur Wiśniewski


Sesja - Alergologia     

 1. Leczenie astmy u dzieci wg GINA 2021 - prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
 2. Zapalenie oskrzelików (bronchiolitis) - dr hab. n. med. Wojciech Feleszko
 3. Stosowanie leków wziewnych w leczeniu nadreaktywności oskrzeli. Nadużywanie sterydów - prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
 4. Lizaty bakteryjne w chorobach alergicznych - prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
 5. Immunoterapia alergenowa jako prewencja rozwoju astmy u dzieci z alergicznym nieżytem nosa i uczuleniem na roztocza kurzu domowego – dr n.med. Łukasz Błażowski


Sesja - Endokrynologia 1

 1. Stany nagłe w endokrynologii - prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk          
 2. Hirsutyzm u dzieci i młodzieży - prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik    
 3. Ginekomastia u dzieci – jak diagnozować, jak leczyć?- prof. dr hab. n. med. Artur Mazur


Sesja - Endokrynologia 2

 1. Co nowego w diagnozowaniu i terapii niskorosłości - prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak 
 2. Niski wzrost w przewlekłych chorobach zapalnych. Czy leczenie hormonem wzrostu może być skuteczne?                                                 
  - prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak
 3. Przedwczesne dojrzewanie płciowe - dr hab. n. med. Maciej Hilczer
 4. Subkliniczna niedoczynność tarczycy w wieku rozwojowym – kiedy leczyć?  - prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski


Sesja - Diabetologia

 1. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec 
 2. Nowoczesne systemy monitorowania glikemii u dzieci z cukrzycą - prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot 
 3. Diagnostyka i leczenie kwasicy ketonowej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska


Sesja - Neurologia 

 1. Choroby demielinizacyjne w populacji dzieci i młodzieży - prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
 2. Czy to napad padaczkowy? - różnicowanie padaczkowych i niepadaczkowych zaburzeń napadowych u dzieci i młodzieży
   - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 3. Nowe terapie do tej pory nieuleczalnych chorób neurologicznych - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk


Sesja - Nefrologia 1

 1. Najczęściej popełniane błędy w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci - prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska
 2. Dziecko z pęcherzem neurogennym - okiem nefrologa - prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska
 3. Postępowanie z dzieckiem z zespołem nerczycowym w świetle aktualnych zaleceń - prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 4. Zakażenia układu moczowego u dzieci - nowe wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne - prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska


Sesja - Nefrologia 2

 1. Najczęstsze zaburzenia jonowe u dzieci - kiedy i jak diagnozować oraz jak leczyć? - prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk
 2. Kamica nerkowa u dzieci - zasady diagnostyki i postępowania - prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora
 3. Jakie postępy poczyniła diagnostyka genetyczna w chorobach nerek u dzieci? - dr hab. n. med. Beata Lipska-Ziętkiewicz
 4. Współpraca pomiędzy pediatrą a nefrologiem dziecięcym w przewlekłej chorobie nerek u dzieci
  - prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda


Sesja - Pneumonologia

 1. Zapalenia płuc u dzieci - czy zawsze konieczny jest antybiotyk? Jeżeli tak to jaki? - dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
 2. Kiedy skierować dziecko do pulmonologa - przewlekłe choroby płuc u dzieci - prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
 3. Ciała obce w drogach oddechowych - dr n. med. Andrzej Pogorzelski
 4. Ostre uszkodzenie płuc związane z inhalowaniem związków chemicznych - dr hab. n. med. Zbigniew Doniec prof. nadzw. IGiCHP


Sesja - Gastroenterologia 1

 1. Celiakia - nadal ważny problem pediatryczny - dylematy diagnostyczne w gabinecie lekarza POZ
  - prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
 2. Czy dzieci chorują na zespół jelita drażliwego? - dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień
 3. Czy każde krwawienie z przewodu pokarmowego wymaga badania endoskopowego?
  - prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
 4. Dziecko z ostrym zapaleniem trzustki w oddziale pediatrycznym - dr hab. n. med. Grzegorz Oracz, prof. IPCZD


Sesja - Gastroenterologia 2

 1. Interwencje żywieniowe w zapobieganiu alergii na pokarm - prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
 2. Czy niemowlęta potrzebują laktozy? - dr hab. n. med. Andrea Horvath
 3. Dziecko z PEG w przychodni i na SOR - dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska, prof. UMŁ
 4. Dziecko żywione parenteralnie w przychodni i na SOR - dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. GUMed


Sesja - Hematologia 1

 1. Białaczki - najczęstsze nowotwory u dzieci - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
 2. Postępy immunoterapii i terapii komórkowych - przełom w hematoonkologii - prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
 3. Dziecko po przeszczepie szpiku - praktyczne wskazówki dla pediatry - prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński


Sesja - Hematologia 2

 1. Niedokrwistości z niedoboru żelaza - prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
 2. Nowoczesna diagnostyka i leczenie małopłytkowości - prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna
 3. Nowoczesne terapie w leczeniu hemofilii - prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski


Sesja - Onkologia 

 1. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci - od pierwszych objawów do rozpoznania
  - dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. IPCZD
 2. Mięsaki tkanek miękkich - czy możliwe jest wcześniejsze rozpoznanie? - prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
 3. Różne aspekty chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży - prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz


Sesja - Ginekologia i seksuologia

 1. Dziecko wykorzystywane seksualnie - teoria, praktyka, diagnostyka i postępowanie - przewodnik dla lekarza pediatry
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop
 2. Ginekologia dziecięca - kompendium dla lekarza pediatry - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop


Sesja - Genetyka 

 1. Dziecko ze zróżnicowanym rozwojem płciowym - prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik
 2. Genetyczne podstawy różnicowania orientacji seksualnej - prof. dr hab. n. med. Jacek Kubiak


Sesja - Okulistyka

 1. Okulistyczne przesiewowe badanie dziecka w gabinecie lekarza POZ - dr hab. n. med. Wojciech Hautz
 2. Plan badań przesiewowych wykrywających wady wzroku u dzieci  - dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska


Sesja - Otolaryngologia

 1. Wczesne rozpoznawanie niedosłuchu u dzieci - prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
 2. Ciała obce dróg oddechowych - lek. med. Aleksandra Marciniak
 3. Duszność krtaniowa. Przyczyny i postępowanie - lek. med. Joanna Janowska
 4. Krwawienia z nosa - dr n. med. Kornela Partycka-Pietrzyk
 5. Ropień okołomigdałkowy. Przyczyny i postępowanie - lek. med. Marcin Markiewicz


Sesja - Anestezjologia 

 1. Leczenie bólu u dzieci - najnowsze zalecenia i rekomendacje - dr hab. n. med. Marzena Zielińska
 2. Nowoczesna płynoterapia u dzieci - dr n. med. Magdalena Mierzewska-Schmidt
 3. Przygotowanie dzieci do znieczulenia i operacji - rola pediatry w protokole ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)
  - lek. med. Magdalena Świder
 4. Ostra niewydolność oddechowa - nowoczesne techniki HFNC jako pomost pomiędzy tlenoterapią i wentylacją mechaniczną
  - dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, prof. UMP


Sesja - Choroby metaboliczne 

 1. Choroby metaboliczne u nastolatków - prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska
 2. Pediatria metaboliczna - fakty i mity - prof. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska
 3. Pediatria metaboliczna - wybrane przypadki kliniczne - dr n. med. Joanna Taybert


Sesja - Neonatologia 

 1. Leczenie zakażeń bakteryjnych u noworodków - prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
 2. Postępowanie z noworodkiem w sali porodowej - prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman
 3. Toksoplazmoza wrodzona - lek.med. Anna Niezgoda


Sesja - Ortopedia 

 1. Postępowanie w wadach postawy u dzieci - prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
 2. Stopa dziecka, kiedy wysłać do ortopedy - dr n. med. Błażej Pruszczyński
 3. Dziecko utykające… w perspektywie schorzeń bioder i kolan - dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski, prof. UML 
 4. Dysplazja biodra - temat historyczny czy aktualny? - dr n. med. Barbara Jasiewicz


Sesja - Stomatologia

 1. Zmiany w jamie ustnej objawem choroby ogólnej u dziecka - prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
 2. Profilaktyka fluorkowa u dzieci - zasady, skuteczność i bezpieczeństwo - dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka
 3. Dziecko z astmą - jak zadbać o zęby - lek. dent. Magdalena Świątkowska-Bury
 4. Co zrobić ze zwichniętym lub wybitym zębem, czyli pierwsza pomoc - dr n. med. Emil Korporowicz


Sesja - Wakcynologia

 1. Szczepienia ochronne - fakty i mity - prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
 2. Szczepionki przeciwko COVID-19 - stan aktualny - dr hab. n. med. Ernest Kuchar
 3. Czy szczepionka BCG ma wpływ na przebieg COVID-19? - dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR,  lek. med. Lidia Stopyra
 4. Nowoczesna profilaktyka czynna i bierna w zapobieganiu chorobom zakaźnym - prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn


Sesja - Choroby zakaźne 1

 1. Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego u dzieci - dr n. med. Jolanta Popielska
 2. Zakażenia wirusami pierwotnie hepatotropowymi u dzieci - aktualny stan wiedzy - dr hab. n. med. Maria Pokorska-Śpiewak
 3. Cytomegalia wrodzona - dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IPCZD


Sesja - Choroby zakaźne 2

 1. Epidemiologia chorób zakaźnych dzieci w erze po pandemii zakażeń SARS-CoV2 oraz rozszerzanie programu szczepień ochronnych - prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn
 2. COVID-19 u dzieci - aktualny stan wiedzy - prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
 3. Wieloukładowy zespól zapalny związany z SARS-Cov2 - aktualny stan wiedzy - dr hab. n. med. Ernest Kuchar


Sesja - Chirurgia 

 1. Najczęstsze problemy chirurgiczne w gabinecie POZ - dr n. med. Iwona Rzewnicka
 2. Wady zewnętrznych narządów moczowo-płciowych - zasady postępowania i leczenia - dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP


Sesja - Reumatologia 

 1. Pediatra i reumatolog w kleszczach Borrelii - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
 2. Reaktywne zapalenie stawów w wieku rozwojowym - dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
 3. MAS - zespół aktywacji makrofagów - dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM


Sesja - Stare i nowe zagrożenia u dzieci 

 1. Krzywdzenie w dzieciństwie - skala zjawiska, profilaktyka i terapia - prof. dr hab. n. med. Ewa Jarosz
 2. Dziecko krzywdzone a urazy nieprzypadkowe - obrazowanie radiologiczne - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz
 3. Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych IT przez dzieci - aspekty zdrowotne, psychologiczne i rozwojowe
  - prof. dr hab. n. med. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
 4. Dopalacze - aktualna skala zagrożenia w Polsce i Europie - Artur Malczewski, Kierownik CINN KBPN


Sesja - Diagnostyka laboratoryjna 

 1. Błędy przedlaboratoryjne - o czym należy pamiętać zlecając i interpretując wyniki badań
   - dr hab. n. med. Anna Stelmaszczyk-Emmel


Sesja - Immunologia 

 1. Rzadkie zespoły przebiegające z zaburzeniami odporności - dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK
 2. Wrodzone zespoły zaburzeń odporności - przedstawmy to na przypadkach - lek. med. Małgorzata Skomska-Pawliszak
 3. Jak interpretować wyniki badań immunologicznych - dr hab. n. med. Małgorzata Pac, prof. IPCZD


Sesja - Opieka paliatywna

 1. Temat w trakcie ustalania
 2. Wskazania do opieki paliatywnej - prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka


W programie przewidziane są wystąpienia/sesje sponsorowane.

WARSZTATY

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapisów na warsztaty, które odbędą się w trakcie XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Prosimy zwracać uwagę na godziny oraz sale. Część warsztatów odbywa się równolegle.

Jest możliwość zapisania się na warsztaty równoległe i obejrzenia nagrań po Zjeździe. 
W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 
e-mail: sklep@czelej.com.pl, tel. +48 81 446 98 11 wew. 11-13

Uwaga! Dostęp do nagrań z warsztatów tylko dla osób, które opłaciły w nich uczestnictwo. 

Zapraszamy również do zapoznania się z tabelą prezentującą ramowy program warsztatów - TUTAJ

Liczba miejsc - ograniczona.


Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję (zakładka "Wydarzenia dodatkowe").

Kliknij w zdjęcie z warsztatem, żeby dowiedzieć się o nim więcej.Warsztaty logopedyczne czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 08:30 - 09:20 sala Czerwona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: dr n. hum. Anna Zając, logopeda dyplomowany, specjalista ds. rozwoju mowy i komunikacji


Zaburzenia mowy i komunikacji u pacjentów do 6 roku życia

Warsztaty chirurgiczne czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 08:30 - 09:20 sala Zielona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP


Stany nagłe w chirurgii dziecięcej


Warsztaty neonatologiczne czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 08:30 - 09:10 sala Niebieska cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: Dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IP CZD, dr n. med. Aleksandra Pietrzyk


Jak interpretować wyniki badań serologicznych oraz badań techniką PCR w diagnostyce zakażenia CMV u niemowląt?


Warsztaty. Pediatra w POZ czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 09:20 - 12:00 sala Niebieska cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: lek.med. Piotr Hartmann


Szczegółowy program warsztatów TUTAJ

Warsztaty kardiologiczne. Stany nagłe w kardiologii czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 09:30 - 11:05 sala Czerwona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Bożena Werner 

 

1. (Nie)dzielny wcześniak - dr n. med. Monika Wójtowicz-Marzec

2. Pozasercowa przyczyna niewydolności serca u niemowlęcia - dr n. med. Piotr Wieniawski

3. Kardiologiczna przyczyna ostrej niewydolności oddechowej - lek. med. Sebastian CiemnyWarsztaty kardiologiczne. Wady wrodzone serca od okresu płodowego do nastolatka w gabinecie pediatry czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 09:30 - 11:35 sala Zielona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk


1.Znaczenie badań prenatalnych w planowaniu leczenia noworodka z wadą wrodzoną serca - prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel

2.Pacjent po leczeniu wady przewodozależnej - prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski

3.Pacjent z wadą przeciekową - dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

4.Pacjent z zespołem Fallota - dr n. med. Anna Turska-Kmieć

Warsztaty gastroenterologiczne. Problemy gastrologiczne u dzieci - w gabinecie pediatry czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 11:15 - 12:50 sala Czerwona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie:  prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht


1. Co ci powie pielucha - prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

2. Kamica żółciowa - czy zawsze wymaga konsultacji gastroenterologa? - prof. dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

3. Metody postępowania w alergii pokarmowej - dylematy lekarza POZ - dr hab. n. med. Aneta Krogulska, prof. UMK


Warsztaty wakcynologiczne czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 11:45 - 12:35 sala Zielona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach


Już teraz zachęcamy do zadawania pytań na nurtujące Państwa kwestie w temacie szczepień. Pytania prosimy wysyłać na adres: zjazdptp@czelej.com.pl 

Odpowiedzi zostaną udzielone przez Panią Profesor w trakcie wykładu.


Warsztaty alergologiczne. Astma i alergie u dzieci czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 12:10 - 13:15 sala Niebieska cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk


1. Praktyczne aspekty aerozoloterapii u dzieci. Nebulizacja u dzieci od A do Z (warsztaty z demonstracją dostępnych na rynku nebulizatorów, wskazania i zasady użytkowania) - prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
2. Jak nie diagnozować alergii - błędy w leczeniu (biorezonans i inne metody) - dr n. med. Kamil Janeczek

Warsztaty alergologiczne. Stany nagłe w alergologii czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 12:45 - 14:00 sala Zielona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: dr n. med. Łukasz Błażowski


1. Anafilaksja na pokarm. Podstawy diagnostyki alergenów przyczynowych oraz praktyczny algorytm leczenia

2. Alergie krzyżowe. Czy po zastosowaniu odczulania na alergen pierwotny, stosować dietę eliminacyjną dla alergenów krzyżowych.


Warsztaty dermatologiczne. Problemy dermatologiczne u dzieci – w gabinecie pediatry czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 13:00 - 14:15 sala Czerwona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk- Saczonek, prof. UWM oraz prof. dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk


1.Pielęgnacja skóry u małego dziecka - dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk- Saczonek, prof. UWM, lek. med. Natalia Zdanowska

2.Dermatozy noworodków - prof. dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk

Warsztaty pulmonologiczne czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 14:10 - 15:00 sala Zielona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki


Spirometria jako ważny element w diagnostyce chorób płuc u dzieci


Abstrakty

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się aktualne informacje dot. zgłoszonych prac do Sesji Plakatowej i Sesji doniesień ustnych.


TERMINY

 • zgłaszanie abstraktów: termin przedłużony do 15.04.2021 r. 
 • recenzowanie prac: do 30.04.2021 r. 
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac: 15.05.2021 r.  z przyczyn niezależnych od Organizatorów termin przesunięty na 19.05.2021 r.
 • nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas Zjazdu: 30.05.2021 r.


WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRAC 

 • Wskazówki dot. przygotowania i przesłania prac zakwalifikowanych do sesji plakatowej  - pobierzWażne! 

 • Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę. 
 • Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem. Szczegółowy 

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Uroczystość otwarcia

 Wszystkich zarejestrowanych uczestników zapraszamy bezpłatnie na 

Uroczystość Otwarcia Zjazdu 

Godz. 17.00 – część oficjalna

Godz. 18.30 – występ zespołu Warszawskie Combo Taneczne

Jest ich siedmioro. Postanowili ocalić od zapomnienia piękne piosenki warszawskie, prezentując je we współczesnym brzmieniu i aranżacjach bliskich oryginałom. Repertuar Warszawskiego Combo Tanecznego to w przeważającej mierze piosenki przedwojenne, które 80 i więcej lat temu bawiły i wzruszały publiczność na rewiach, dansingach, a także na stołecznych ulicach i podwórkach.

Koncert będzie wyjątkowym spotkaniem z przeszłością, tradycją i nowym spojrzeniem.


Występ Zespołu Warszawskie Combo Taneczne nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. 
Koszty występu ponoszą organizatorzy Zjazdu.


Uroczystość zamknięcia

               Uroczystość Zamknięcia XXXVI Zjazdu PTP odbędzie się

18.06.2021 o godz. 19.00.


Serdecznie zapraszamy na:

 - spektakl teatralny online - informacja poniżej

 - wycieczkę online do muzeum

Koszt uczestnictwa: 60 zł (z VAT)SPEKTAKL TEATRALNY ONLINE – dostęp 24h

Uczestników zapraszamy serdecznie do obejrzenia spektaklu „Deprawator” w reżyserii Macieja Wojtyszki

– przedstawienia, które jest wystawiane w Teatrze Polskim w Warszawie.


Najlepszą rekomendacją spektaklu są recenzje:„Sztuka trzyma widownię w napięciu. Oparta na autentycznych faktach z życia Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. Dzieje się we Francji. W Vence, w pobliżu Nicei. Wszyscy trzej przebywają na emigracji w latach 1964-1969. Wciąż rozmawiają o Polsce i Polakach.”

 Witold Sadowy, e-teatr.pl, 30.09.2018

„W obsadzie spektaklu znalazła się plejada polskich aktorów, którzy wcielają się w swoje role w sposób mistrzowski. 
Zachwyca Andrzej Seweryn jako zarozumiały Witold Gombrowicz. Znakomita, pełna wdzięku jest w swojej roli Magdalena Zawadzka. Uśmiech na twarzy widzów wywołuje rola Wojciecha Malajkata. Swoją klasą zachwyca Grażyna Barszczewska. Świetna jest muzyka Piotra Mossa i scenografia Piotra Dobrzyckiego.
Spektakl w Teatrze Polskim zrobiony jest w starym dobrym stylu, z aktorstwem najwyższej klasy. Uczta teatralna. Pozycja obowiązkowa.”

Maciej Łukomski, strefalifestyle.pl, 01.10.2018„W "Deprawatorze" grają aktorzy dysponujący po prostu znakomitym warsztatem. Wiedzą, co mówią i do kogo, a także z jak trudnym zadaniem muszą się zmierzyć. Stworzenie portretu polskiej inteligencji, pokazanie w znanych pisarzach ludzi z ich słabościami, i wreszcie zagranie tego w sposób prawdziwy i lekko sarkastyczny, to duża sztuka. Ale skoro przedstawienie reżyserował tak dowcipny i mądry człowiek jak Maciej Wojtyszko, to musiało się to udać. Obejrzenie "Deprawatora" to przyjemność, obowiązek nie tylko dla inteligenta i prawdziwa intelektualna przygoda.”
 Magda Kuydowicz, Teatr dla Wszystkich, 26.09.2019


Zapraszamy na stronę przedstawienia: TUTAJWieczór artystyczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Pierwszy Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 


CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. n. med.  Artur Mazur – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
dr n. med.  Anna Turska-Kmieć - Sekretarz
prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
prof. dr hab. n. med.  Danuta Zwolińska
dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki
dr n. med.  August Wrotek

Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Członkowie Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk - Przewodniczący
dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, prof. IPCZD – Wiceprzewodnicząca
dr n. med. Tomasz Jarmoliński - Sekretarz
dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

Członkowie Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński
prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak
prof. dr hab. n. med. Dorota Sands
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki
prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. IPCZD
dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. IPCZD
dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD
dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. IMiDz
dr hab. n. med. Ewa Sawicka, prof. IMiDz
dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiDz
dr hab. n. med. Elżbieta Szczepanik, prof. IMiDz
dr hab. n. med. Wojciech Hautz
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
dr hab. n. med. Małgorzata Pac, prof. IPCZD
dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
dr hab. n. med. Barbara Remberk
dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
dr. n. med. Małgorzata Wielopolska

Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Pierwszy Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii


CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki - Wiceprzewodniczący
dr n. med. Małgorzata Wielopolska - Wiceprzewodnicząca
dr n. med. August Wrotek - Sekretarz
dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, prof. IPCZD - Skarbnik
dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka
dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki
dr n. med. Mirosława Sielska-Wojtaszek
dr n. med. Anna Turska-Kmieć
lek. Agata Będzichowska
lek. med.  Łukasz Dembiński
lek. med. Piotr Hartmann
lek. med. Robert Kuszyński
lek. med. Marcin Partyka
lek. med. Joanna Załęska-Ponganis

Patronat i Komitet Honorowy

Patronat Honorowy

Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy


Komitet Honorowy


Minister Zdrowia
Adam Niedzielski

Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia
Beata Małecka-Libera


Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
Tomasz LatosWojewoda Mazowiecki
Konstanty Radziwiłł
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Rafał Trzaskowski
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Prof. dr hab. med. Andrzej MatyjaRektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong


Partnerzy

Patroni Medialni

Przegląd Pediatryczny Pediatria Polska Forum Pediatrii Świat Medycyny i Farmacji Terapia Puls Medycyny Standardy Medyczne Pediatria LekInfo Gazeta Lekarska Pediatria po Dyplomie

Partner Techniczny

Medvc

INFARMA

INFARMA

Organizator

   Organizator:

   Polskie Towarzystwo Pediatryczne   
   Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
   ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa


   Organizator wykonawczy:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

   Biuro organizacyjne Zjazdu:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Saska 9J, 03-968 Warszawa

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

e-mail: sklep@czelej.com.pl

+48 81 446 98 11 wew. 11-13

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212

Kontakt ws. organizacyjnych:

e-mail: zjazdptp@czelej.com.pl

+48 22 616 60 52